Witamy w Nyskim Księstwie Jezior i Gór.

UWAGA ! Wszystkie zapytania ofertowe, ich wyniki oraz wszelkie aktualne informacje publikowane są na NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Niniejsza strona nie będzie już rozwijana.

Nasz region

 
PROW 2014 - 2020
 
OGŁOSZENIA
 
LGD
 
Media o Nas
 
Program Leader
 
   Lokalna Strategia
Rozwoju
 
   ZREALIZOWANE
PROJEKTY
 
OGŁOSZENIA O NABORACH
 
INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW
 
Wzory Wniosków I Instrukcje
 
Szkolenia
 
Punkt informacyjny- konsultacyjny
 
Kontakt
 
SIO
Idea
Wyszukwiarka
Logowanie
Rejestracja
Rodzaje obiektów
 
Logowanie dla agentów

Login:
Hasło:

SART-WEB
 
Funkcjonowanie LGD

4.31. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

 

Cel działania

Działanie zapewni sprawną i efektywną pracę Lokalnych Grup Działania wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW 2017-2013 oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w przygotowywaniu i realizacji lokalnych strategii rozwoju. Działanie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.

 

Zakres pomocy

W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację aktywności zgodnie z listą kosztów kwalifikowanych określoną w odrębnych przepisach.

 

Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności dotyczyć:

1. badań nad obszarem objętym LSR,

2. informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR,

3. szkolenia kadr biorących udział w przygotowywaniu i wdrażaniu LSR,

4. wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR,

5. szkolenia lokalnych liderów,

6. animowania społeczności lokalnych,

7. koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD).

 

Beneficjent

Lokalne grupy działania

 

Udział kosztów bieżących w budżecie lokalnej grupy działania

Koszty bieżące lokalnej grupy działania mogą stanowić maksymalnie do 15% wartości wszystkich działań przeprowadzonych przez LGD w ramach realizacji LSR.

 

Rozporządzenia dotyczące LGD:

Wybór LGD

Funkcjonowanie LGD 1

Funkcjonowanie LGD 2

Funkcjonowanie LGD 3

Funkcjonowanie LGD 4

 

 

 

Powered by S.A.R.T.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Sfinansowano ze środków Zarządu Województwa Opolskiego "Współpraca mikroregionalna w ramach Programu wdrażania 

podejścia Leader  w woj. opolskim".
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.