Witamy w Nyskim Księstwie Jezior i Gór.

UWAGA ! Wszystkie zapytania ofertowe, ich wyniki oraz wszelkie aktualne informacje publikowane są na NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Niniejsza strona nie będzie już rozwijana.

Nasz region

 
PROW 2014 - 2020
 
OGŁOSZENIA
 
LGD
 
Media o Nas
 
Program Leader
 
   Lokalna Strategia
Rozwoju
 
   ZREALIZOWANE
PROJEKTY
 
OGŁOSZENIA O NABORACH
 
INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW
 
Wzory Wniosków I Instrukcje
 
Szkolenia
 
Punkt informacyjny- konsultacyjny
 
Kontakt
 
SIO
Idea
Wyszukwiarka
Logowanie
Rejestracja
Rodzaje obiektów
 
Logowanie dla agentów

Login:
Hasło:

SART-WEB
 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Poniższe dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i obowiązują wnioskodawców, którzy składają wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów:

- rozpoczętych 12 kwietnia 2013 r. i później oraz

- rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 12 kwietnia 2013 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

 

Dokumenty związane z wnioskiem o przyznanie pomocy

Rozporządzenia:

Rozporządzenie dot. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z dnia 17.07.2008r.

Rozporządzenie zmieniające dot. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z dnia 24.09.2009r.

Rozporządzenie zmieniające 2 dot. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z dnia 24.03.2010r.

Rozporządzenie zmieniające 3 dot. "Tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw" z dnia 10.03.2011r.

Rozporządzenie zmieniające 4 dot. "Tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw" z dnia 12.03.2013r.

Wniosek:

Wniosek o przyznanie pomocy obowiązujący od 12.04.2013r.

Załączniki:

Załącznik nr 1  Ekonomiczny plan operacji obowiązujący od 12.04.2013r.

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku wpisu do ewidencji działalności gospodarczej obowiązująca od 12.04.2013r.

Załącznik nr 3 Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy obowiązujące od 12.04.2013r.

Poradnik dla przedsiębiorców pt. "Nowa definicja MŚP" 12.04.2013r.

Załącznik nr 4 Oświadczenie o pomocy de minimis obowiązujące od 12.04.2013r.

Załącznik nr 5 Oświadczenie właściciela współwłaściciela obowiązujące od 12.04.2013r.

Załącznik nr 6 Wzór gwarancji obowiązujące od 12.04.2013r.

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek wraz z wykazem gwarantów stan na 20.02.2013r.

Zapytanie ofertowe obowiązujące od 12.04.2013r.                                                                 

Wyliczenie momentu bazowego obowiązujące od 12.04.2013r.                                            

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis                                                                                            

Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznawana pomoc w ramach działania "Wdrażanie LSR" stan na 12.04.2013r.                                                                                     

Instrukcje:

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy obowiązująca od 12.04.2013r.

Instrukcja do EPO obowiązująca od 12.04.2013r.

Dodatkowe dokumenty, które należy wypełnić:

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu doświadczenia w realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej

Deklaracja wnioskodawcy odnośnie stworzenia nowych miejsc pracy

Lokalne kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania do wyboru operacji:

Minimalne wymagania do wyboru operacji

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

Wniosek o wpis do ewidencji producentów wersja edytowalna obowiązująca od 21.09.2010r.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów wersja obowiązująca od 21.09.2010r.

Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów wersja edytowalna obowiązująca od 21.09.2010r.

Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów wersja obowiązująca od 21.09.2010r.

Instrukcja wypełniania do wniosku o wpis do ewidencji producentów wersja obowiązująca od 21.09.2010r.

Wykaz kodów poszczególnych państw

 

JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ I ROZLICZAĆ OPERACJĘ:

Jak realizować i rozliczać operację?

 


Powered by S.A.R.T.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Sfinansowano ze środków Zarządu Województwa Opolskiego "Współpraca mikroregionalna w ramach Programu wdrażania 

podejścia Leader  w woj. opolskim".
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.