Witamy w Nyskim Księstwie Jezior i Gór.

UWAGA ! Wszystkie zapytania ofertowe, ich wyniki oraz wszelkie aktualne informacje publikowane są na NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Niniejsza strona nie będzie już rozwijana.

Nasz region

 
PROW 2014 - 2020
 
OGŁOSZENIA
 
LGD
 
Media o Nas
 
Program Leader
 
   Lokalna Strategia
Rozwoju
 
   ZREALIZOWANE
PROJEKTY
 
OGŁOSZENIA O NABORACH
 
INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW
 
Wzory Wniosków I Instrukcje
 
Szkolenia
 
Punkt informacyjny- konsultacyjny
 
Kontakt
 
SIO
Idea
Wyszukwiarka
Logowanie
Rejestracja
Rodzaje obiektów
 
Logowanie dla agentów

Login:
Hasło:

SART-WEB
 
Różnicowanie

Podstawowe informacje o działaniu

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 UWAGA WNIOSKODAWCO !!!
 

aby skorzystać ze środków osi 4 Leader PROW 2007-2013

zarejestruj się w EWIDENCJI PRODUCENTÓW ROLNYCH

(oddział powiatowy ARMiR w Nysie, wniosek o nadanie numeru producenta dostępny na stronie www.armir.gov.pl, www.nyskieksiestwo.turystka.net)

 
 

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy?

 
 Ø osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy o ubezpieczeniu spleconym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, pełnoletnią, która nie ukończyła 60 roku życia, nieprzerywalnie ubezpieczona w pełnym zakresie KRUS przez okres co najmniej 12 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przyznanie pomocy.
   

O ile można się ubiegać ?

 
Maksymalnie 100 000 zł jednemu wnioskodawcy w okresie realizacji programu
 
Pomoc ma formę refundacji 50% kosztów kwalifikowanych projektu po zrealizowaniu projektu.
 
 

Zakres projektów może dotyczyć operacji

 
 

§ z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie usług turystycznych, agroturystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem oraz operacje w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa dla ludności, transportowych, komunalnych, w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów, przetwarzanie produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych,

§ z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie rzemiosła i rękodzielnictwa

. 
Dodatkowe informacje
 
Pomoc może być przyznana, jeżeli:
 

operacja jjest uzasadniona pod względem ekonomicznym

 operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji
 
 działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej dog miny wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców  

inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacja, dotyczącą nieruchomości położonych w miejscowościach, o których mowa w pkt. 3  

operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej  

gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, płatnościami bezpośrednimi

 
UWAGA WNIOSKODAWCO
ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTEM
 Lokalna Strategia Rozwoju
 

 PROJEKT KWALIFIKUJĄCY SIĘ DO DOFINANSOWANIA musi być zgodny i przyczyniać się do realizacji:

      §        przynajmniej jednego celu ogólnego LSR,

§        przynajmniej jednego celu szczegółowego LSR

§        przynajmniej jednego przedsięwzięcia zapisanego w LSR

   

LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza do:

- skorzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosków o pomoc,

- skorzystania z oferty szkoleniowej,

- skorzystania z usług doradczych i konsultacji

 
 

Powered by S.A.R.T.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Sfinansowano ze środków Zarządu Województwa Opolskiego "Współpraca mikroregionalna w ramach Programu wdrażania 

podejścia Leader  w woj. opolskim".
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.