Witamy w Nyskim Księstwie Jezior i Gór.

UWAGA ! Wszystkie zapytania ofertowe, ich wyniki oraz wszelkie aktualne informacje publikowane są na NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Niniejsza strona nie będzie już rozwijana.

Nasz region

 
PROW 2014 - 2020
 
OGŁOSZENIA
 
LGD
 
Media o Nas
 
Program Leader
 
   Lokalna Strategia
Rozwoju
 
   ZREALIZOWANE
PROJEKTY
 
OGŁOSZENIA O NABORACH
 
INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW
 
Wzory Wniosków I Instrukcje
 
Szkolenia
 
Punkt informacyjny- konsultacyjny
 
Kontakt
 
SIO
Idea
Wyszukwiarka
Logowanie
Rejestracja
Rodzaje obiektów
 
Logowanie dla agentów

Login:
Hasło:

SART-WEB
 
Mikroprzedsiębiorstwa

Podstawowe informacje o działaniu

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 
UWAGA WNIOSKODAWCO !!!
 

aby skorzystać ze środków osi 4 Leader PROW 2007-2013

zarejestruj się w EWIDENCJI PRODUCENTÓW ROLNYCH

(oddział powiatowy ARMiR w Nysie, wniosek o nadanie numeru producenta dostępny na stronie www.armir.gov.pl, www.nyskieksiestwo.turystka.net)

 
 

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy?

 

Ø   Osoba fizyczna, która podejmuje albo wykonuje działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca zatrudniając poniżej 10 osób i mająca obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mld euro, jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia

Ø  Osoba prawna, która podejmuje albo wykonuje działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie przyznano pomocy w ramach działania -Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Ø  Wspólnicy Spółki Cywilnej.

Ø  Spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej

 

O ile można się ubiegać ?

 

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

- 100 000   zł- jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie conajmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;

- 200 000  zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie conajmniej  2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;

- 300 000 zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł.

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 zł.

 Pomoc ma formę refundacji 50% kosztów kwalifikowanych projektu po zrealizowaniu projektu.
 
 

Zakres projektów może dotyczyć operacji

1.     z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie usług turystycznych, agroturystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem oraz operacje w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, dla ludności, transportowych, komunalnych, w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów, wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych,

2.     z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie rzemiosła lub rękodzielnictwa.

 
Dodatkowe informacje
 
UWAGA WNIOSKODAWCO
ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTEM
 Lokalna Strategia Rozwoju
 
 PROJEKT KWALIFIKUJĄCY SIĘ DO DOFINANSOWANIA musi być zgodny i przyczyniać się do realizacji:
 

§        przynajmniej jednego celu ogólnego LSR,

§        przynajmniej jednego celu szczegółowego LSR

§        przynajmniej jednego przedsięwzięcia zapisanego w LSR

 
 

LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza do:

- skorzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosków o pomoc,

- skorzystania z oferty szkoleniowej,

- skorzystania z usług doradczych i konsultacji

 

 

 


Powered by S.A.R.T.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Sfinansowano ze środków Zarządu Województwa Opolskiego "Współpraca mikroregionalna w ramach Programu wdrażania 

podejścia Leader  w woj. opolskim".
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.