Witamy w Nyskim Księstwie Jezior i Gór.

UWAGA ! Wszystkie zapytania ofertowe, ich wyniki oraz wszelkie aktualne informacje publikowane są na NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Niniejsza strona nie będzie już rozwijana.

Nasz region

 
PROW 2014 - 2020
 
OGŁOSZENIA
 
LGD
 
Media o Nas
 
Program Leader
 
   Lokalna Strategia
Rozwoju
 
   ZREALIZOWANE
PROJEKTY
 
OGŁOSZENIA O NABORACH
 
INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW
 
Wzory Wniosków I Instrukcje
 
Szkolenia
 
Punkt informacyjny- konsultacyjny
 
Kontakt
 
SIO
Idea
Wyszukwiarka
Logowanie
Rejestracja
Rodzaje obiektów
 
Logowanie dla agentów

Login:
Hasło:

SART-WEB
 
LSR

      

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
NYSKIEGO KSIĘSTWA JEZIOR I GÓR
 
 
Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez Lokalną Grupę Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór dla obszaru obejmującego gminę Głuchołazy, Nysa, Otmuchów i Paczków to:
  • podstawowy i niezbędny dokument w procesie wydatkowania środków pieniężnych w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) na terenie objętym działaniem LGD
  • to dokument będący odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru LGD dotyczących przyszłych kierunków jego rozwoju
  • szansa dla mieszkańców obszaru LGD na realizację projektów zgodnych z kierunkami rozwoju przyjętymi w LSR
W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiono wizję rozwoju obszaru LGD i warunkujące jej osiągnięcie - cele ogólne i szczegółowe oraz odpowiadające im przedsięwzięcia.
 
UWAGA!
 
PROJEKT KWALIFIKUJĄCY SIĘ DO DOFINANSOWANIA musi być zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) i przyczyniać się do osiągnięcia:
        - przynajmniej jednego celu ogólnego LSR,
        - przynajmniej jednego celu szczegółowego LSR,
        - przynajmniej jednego przedsięwzięcia zapisanego w LSR.
 
 
ZGODNOŚC PROJEKTU Z LOKALNĄ STRAGTEGIĄ ROZWOJU
JEST PODSTAWOWYM KRYTERIUM WARUNKUJĄCYM
DALSZĄ OCENĘ WNIOSKU PRZEZ ORGAN DECYZYJNY LGD
 
 
W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przeznaczonej na jej realizację kwoty 9.744.562,00 zł wsparte zostaną następujące działania:
 
1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
    w tym:
    - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
    - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
    - Odnowa i rozwój wsi,
    - Małe projekty.
 
2. Wdrażanie projektów współpracy,
 
3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
 
W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiono harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach działania -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 
Zapoznanie się z harmonogramem ogłoszenia naborów wniosków ułatwi zaplanowanie działań związanych z przygotowaniem wniosku i niezbędnych dokumentów, jak również pozwoli na skorzystanie z pomocy pracowników LGD w ich przygotowaniu.
 

Powered by S.A.R.T.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Sfinansowano ze środków Zarządu Województwa Opolskiego "Współpraca mikroregionalna w ramach Programu wdrażania 

podejścia Leader  w woj. opolskim".
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.