Witamy w Nyskim Księstwie Jezior i Gór.

UWAGA ! Wszystkie zapytania ofertowe, ich wyniki oraz wszelkie aktualne informacje publikowane są na NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Niniejsza strona nie będzie już rozwijana.

Kryteria Oceny

 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Nazwa kryterium
Waga
Punktacja
 
Odnowa i rozwój wsi
Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki
3
1 pkt. - dotyczy
0 pkt.- nie dotyczy
Operacja dot. obiektu użyteczności publicznej lub miejsca służącego realizacji celu publicznego
3
1 pkt. - dotyczy
0 pkt. - nie dotyczy
Operacja dotyczy obiektu zabytkowego lub wyznaczonej strefy ochrony konserwatorskiej
1
1 pkt.- dotyczy
0 pkt. - nie dotyczy
Oddziaływanie operacji
1
1 pkt. - 1 miejscowość
2 pkt. - 2 miejscowości
3 pkt. - 3 i więcej miejscowości
Miejscowość korzystała ze środków Odnowy Wsi w ramach LGD
2
1 pkt. - korzystała
2 pkt. - nie korzystała
Wysokość wnioskowanej dotacji
2
1 pkt. - powyżej 300 000 PLN
2 pkt. - od 100 000 do 300 000 PLN
3 pkt. - mniej niż 100 000 PLN
Wysokość wkładu własnego
2
1 pkt. - 25 % wkładu własnego
2 pkt. - od 25-50% wkładu własnego
3 pkt. - powyżej 50% wkładu własnego
Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów
1
1 pkt. - Wnioskodawca nie ma doświadczenia w realizacji projektów
2 pkt. - Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów
Operacja o charakterze innowacyjnym
1
1 pkt. - tak   
0 pkt. - nie
Operacja ma charakter zintegrowany (wymiar: podmioty, zasoby, cele)
1
1 pkt. - integracja w 1 wymiarze    
c podmioty   c zasoby c cele
2 pkt. - integracja w 2 wymiarach   
c podmioty   c zasoby c cele
0 pkt. - nie
Maksymalna liczba punktów - 31 pkt.
 
Małe projekty
 
Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze
 
 
5
1 pkt. - tak
0 pkt. - nie
Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki
 
4
1 pkt. - dotyczy
0 pkt. - nie dotyczy
Operacja dotyczy tradycji i produktów lokalnych
 
3
1 pkt.- tak
0 pkt.- nie
Obszar oddziaływania operacji
3
1 pkt. - miejscowość
2 pkt. - gmina
3 pkt.- obszar LGD
Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem innych podmiotów/partnerów
 
3
0 pkt. - bez innych podmiotów
1 pkt. - 1-2 podmioty
2 pkt. - więcej niż 2 podmioty
Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów
 
1
1 pkt. - wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów
2 pkt. - wnioskodawca nie ma doświadczenia w realizacji projektów
Operacja o charakterze innowacyjnym
1
1 pkt. - tak
0 pkt. - nie
Operacja ma charakter zintegrowany (wymiar: podmioty, zasoby, cele)
 
 
1
1 pkt. - integracja w 1 wymiarze  
c podmioty   c zasoby c cele
2 pkt. - integracja w 2 wymiarach 
c podmioty   c zasoby c cele
0 pkt. - nie
Maksymalna liczba punktów -32 pkt.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Operacja wpłynie na utworzenie alternatywnych źródeł zarobkowania i usług w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem oraz w zakresie rzemiosła lub rękodzielnictwa
5
1pkt. - tak
0 pkt. - nie
Operacja wpłynie na utworzenie alternatywnych źródeł zarobkowania i usług w zakresie usług innych niż w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem oraz w zakresie rzemiosła lub rękodzielnictwa
4
1 pkt.- tak
0 pkt. - nie
Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze
4
1 pkt. - tak
0 pkt. - nie
Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy
3
1 pkt. - 1- 2 miejsca pracy
2 pkt. - 3 - 5 miejsc pracy
3 pkt. - więcej niż 5 miejsc pracy
Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków UE
2
2 pkt. - wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów
1 pkt. - wnioskodawca nie ma doświadczenia w realizacji projektów inwestycyjnych
Wkład własny wyższy od minimalnego
2
1 pkt. - wkład własny równy minimalnemu,
2 pkt. - do 10% włącznie powyżej wkładu minimalnego
3 pkt. - więcej niż 10 % powyżej wkładu minimalnego
Operacja dotyczy utworzenia mikroprzedsiębiorstwa
2
1 pkt. - tak
0 pkt. - nie
Operacja o charakterze innowacyjnym
1
1 pkt. - tak
0 pkt. - nie
Operacja ma charakter zintegrowany (wymiar: podmioty, zasoby, cele)
1
1 pkt. - integracja w 1 wymiarze  
c podmioty   c zasoby c cele
2 pkt. - integracja w 2 wymiarach
c podmioty   c zasoby c cele
0 pkt. - nie
Maksymalna liczba punktów - 37 pkt.
 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Operacja wpłynie na utworzenie alternatywnych źródeł zarobkowania i usług w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem oraz w zakresie rzemiosła lub rękodzielnictwa
5
1 pkt. - tak
0 pkt. - nie
Operacja wpłynie na utworzenie alternatywnych źródeł zarobkowania i usług w zakresie usług innych niż w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem oraz w zakresie rzemiosła lub rękodzielnictwa
4
1 pkt. - tak
0 pkt. - nie
Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze
4
1 pkt. - tak
0 pkt. - nie
Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy
3
1 pkt. - 1 miejsce pracy
2 pkt. - 1-2 miejsca pracy
3 pkt. - więcej niż 2 miejsca pracy
Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków UE
2
2 pkt. - wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów UE
1 pkt. - wnioskodawca nie ma doświadczenia w realizacji projektów ze środków UE
Wysokość wkładu własnego
2
1 pkt. - wkład własny równy minimalnemu,
2 pkt. - do 10% włącznie powyżej wkładu minimalnego
3 pkt. - więcej niż 10 % powyżej wkładu minimalnego
Operacja o charakterze innowacyjnym
1
1 pkt. - tak
0 pkt. - nie
Operacja ma charakter zintegrowany (wymiar: podmioty, zasoby, cele)
1
1 pkt. - integracja w 1 wymiarze   
c podmioty   c zasoby c cele
2 pkt. - integracja w 2 wymiarach  
c podmioty   c zasoby c cele
0 pkt. - nie
Maksymalna liczba punktów - 35 pkt.

 


Powered by S.A.R.T.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Sfinansowano ze środków Zarządu Województwa Opolskiego "Współpraca mikroregionalna w ramach Programu wdrażania 

podejścia Leader  w woj. opolskim".
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.