Witamy w Nyskim Księstwie Jezior i Gór.

UWAGA ! Wszystkie zapytania ofertowe, ich wyniki oraz wszelkie aktualne informacje publikowane są na NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Niniejsza strona nie będzie już rozwijana.

Nasz region

 
PROW 2014 - 2020
 
OGŁOSZENIA
 
LGD
 
Media o Nas
 
Program Leader
 
   Lokalna Strategia
Rozwoju
 
   ZREALIZOWANE
PROJEKTY
 
OGŁOSZENIA O NABORACH
 
INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW
 
Wzory Wniosków I Instrukcje
 
Szkolenia
 
Punkt informacyjny- konsultacyjny
 
Kontakt
 
SIO
Idea
Wyszukwiarka
Logowanie
Rejestracja
Rodzaje obiektów
 
Logowanie dla agentów

Login:
Hasło:

SART-WEB
 
Cele LSR

Cele ogólne i szczegółowe LSR

 

Cel ogólny 1
 
 
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD
 
 
Cel szczegółowy
 
Cel szczegółowy
1.1. Podniesienie atrakcyjności obszaru LGD
1.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców obszaru  LGD do wiedzy i informacji
 Przedsięwzięcia
 
 
I   Kształtowanie przestrzeni publicznej lub turystyczno- rekreacyjnej obszaru LGD
II Edukacja i informacja na obszarze LGD 
 
 
Cel ogólny 2
 
 
Wykorzystanie lokalnych zasobów do rozwoju przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców obszaru LGD
 
 
2.1. Rozwój usług i pozarolniczych źródeł zarobkowania
2.2. W zrost aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru LGD
 
 Przedsięwzięcia
 
 
III Aktywność gospodarcza mieszkańców obszaru LGD
IV Aktywność społeczna mieszkańców obszaru LGD
 
 
Cel ogólny 3
 
 
Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
 
3.1. Poprawa stanu zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla przyszłych pokoleń
3.2. Poprawa stanu zachowania  zasobów kulturowych dla przyszłych pokoleń
 
 
 Przedsięwzięcia
 
 
V Ochrona, promocja obszarów przyrodniczo cennych i pomników przyrody
VI. Ochrona, rewitalizacja i promocja niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego
 
 


Powered by S.A.R.T.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Sfinansowano ze środków Zarządu Województwa Opolskiego "Współpraca mikroregionalna w ramach Programu wdrażania 

podejścia Leader  w woj. opolskim".
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.